Ανάγκη Αλλαγής Νομοθεσίας

Image
08/08/2022

Δέκα λόγοι που τονίζουμε την ανάγκη νομοθετικής μεταρρύθμισης σχετικά με τη σεξεργασία στην Ελλάδα:

1. Στο νόμο 2734/1999 γίνεται λόγος για εκδιδόμενα άτομα και όχι για εργαζόμενες/ους/α στο σεξ. Ο διαχωρισμός αντανακλά την αντίληψη του νομοθέτη ότι τα άτομα που ασκούν το συγκεκριμένο επάγγελμα δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με κάθε άλλο εργαζόμενο σε οποιοδήποτε τομέα εργασίας.

2. Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο δεν επιτρέπει την εργασία στο σεξ στο δρόμο, σε ξενοδοχεία, διαδικτυακά ή στον χώρο του σεξεργαζόμενου ατόμου ή του ατόμου που λαμβάνει τις υπηρεσίες – αγνοώντας τις πραγματικές συνθήκες της σεξεργασίας με αποτέλεσμα να ωθεί τα άτομα που εργάζονται στο σεξ στην παρανομία και να μη μπορεί να ελέγξει το επάγγελμα για την προστασία της δημόσιας υγείας.

3. Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, όσες/οι/α εργάζονται στο σεξ θα πρέπει να είναι άγαμες/οι/α ή σε χηρεία ή διαζευγμένες/οι/α – σε κάθε περίπτωση όχι παντρεμένες/οι/α, πρόβλεψη που αμφισβητεί ευθέως τα ίσα δικαιώματα στην οικογένεια και την εργασία.

4. Το πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος ισχύει για χρονικό διάστημα τριών μόνο ετών, χρονικός περιορισμός που δεν ισχύει για κανένα άλλο επάγγελμα.

5. Τα άτομα που εργάζονται στο σεξ έχουν υποχρέωση να εξετάζονται κάθε 15 ημέρες για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Η υπέρμετρα συχνή περιοδικότητα δεν παρέχει επιπρόσθετες δικλείδες ασφαλείας για την προστασία της δημόσιας υγείας, αντίθετα αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για σεξεργαζόμενες/ους/α να εργασθούν σε καθεστώς νομιμότητας.

6. Στην πράξη ο νομοθέτης καθιστά σχεδόν αδύνατη τη νόμιμη εργασία στο σεξ σε χώρους εντός του αστικού ιστού καθώς δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση σε κτίρια που απέχουν, σε ακτίνα λιγότερο από 200 μέτρα, από ναούς, σχολεία, νηπιαγωγεία, φροντιστήρια, παιδικούς σταθμούς, νοσηλευτικά ιδρύματα, κέντρα νεότητας, αθλητικά κέντρα, οικοτροφεία, βιβλιοθήκες και ευαγή ιδρύματα, καθώς και από πλατείες και παιδικές χαρές.

7. Ο νόμος απαγορεύει τον ομαδικό εταιρισμό και στις περιπτώσεις που επιτραπεί η εκ περιτροπής εργασία, τίθεται ως προϋπόθεση η συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του οικήματος.

8. Επίσης απαγορεύεται η χορήγηση δεύτερης άδειας στο ίδιο οίκημα ή στην ίδια πολυκατοικία και για την εγκατάσταση σε μία πολυκατοικία προβλέπεται η συγκατάθεση και των ιδιοκτητών και των ενοίκων αυτής.

9. Προβλέπεται η δυνατότητα των Δήμων να καθορίζουν τον αριθμό των αδειών εγκατάστασης, πρόβλεψη που δεν υφίσταται για άλλα επαγγέλματα.

10. Τέλος, ο νόμος περιλαμβάνει την αδικαιολόγητα περιοριστική διάταξη ότι αποτελεί προϋπόθεση πρόσληψης του βοηθητικού-υπηρετικού προσωπικού να είναι άνω των 50 ετών και με υποχρέωση να υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις.

Ενώ ο νόμος εξασφαλίζει τα άτομα που λαμβάνουν υπηρεσίες στο σεξ (πελάτες), εύκολα διαπιστώνει κανείς πως το νομοθετικό πλαίσιο απορρυθμίζει και αποδυναμώνει τα άτομα που θα έπρεπε να είναι στο επίκεντρο, δηλαδή τα ίδια τα άτομα που εργάζονται στο σεξ και που βρίσκονται σε καθεστώς ευαλωτότητας.

Καλούμε την Ελληνική Πολιτεία και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να ταχθούν στην πλευρά του αυτονόητου, δηλαδή στην πλευρά της ισονομίας, της προστασίας των δικαιωμάτων και της καταπολέμησης των διακρίσεων που υφίστανται καθημερινά τα άτομα που εργάζονται στο σεξ, και να προβούν σε άμεση αναθεώρηση του Ν2734/1999 «Εκδιδόμενα επ’ αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις».