Πληροφορίες

Image
08/08/2022

Τα άτομα που εργάζονται στο σεξ αποτελούν μια από τις πλέον περιθωριοποιημένες και αφανείς κοινωνικές ομάδες στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως. Ο κοινωνικός στιγματισμός και αποκλεισμός που βιώνουν είναι πολυδιάστατος, αφού συνδέεται με τις διαφορετικές μειονοτικές ταυτότητες που συχνά φέρουν (ΛΟΑΤΚΙ+, πρόσφυγες/προσφύγισσες, Ρομά, άτομα που κάνουν χρήση ενδοφλέβιων ουσιών, ασυνόδευτοι/ες ανήλικοι/ες, άστεγοι/ες κλπ). Αυτό λειτουργεί επιβαρυντικά πολλαπλασιαστικά, καθιστώντας τα άτομα που εργάζονται στο σεξ εξαιρετικά ευάλωτα σε κοινωνικό επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, τα σεξεργαζόμενα άτομα βιώνουν συστηματικές παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους και εργασιακό αποκλεισμό, είναι πιο ευάλωτα στη βία, έχουν άγνοια για τα δικαιώματά τους, αδυνατούν να έχουν πρόσβαση σε νομικές υπηρεσίες ή να κάνουν χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα (λόγω του στιγματιστικού τρόπου αντιμετώπισής τους από το προσωπικό των φορέων που στερείται σχετικής κατάρτισης), δεν έχουν εκπροσώπηση και ορατότητα στη δημόσια σφαίρα και δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες στοχευμένης ενημέρωσης για θέματα σεξουαλικής υγείας.

Σκοπός του έργου “Dana* – Ενδυναμώνοντας τα άτομα που εργάζονται στο σεξ” είναι, μέσω της λειτουργίας των κέντρων ημέρας “Red Umbrella Athens” στην Αθήνα και “Red Umbrella Thessaloniki” στη Θεσσαλονίκη, να συνεισφέρει στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των εργαζομένων στο σεξ και στην πλήρη ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό ως ισότιμων πολιτών. 

*Η λέξη «ντάνα» στα καλιαρντά αναφέρεται σε άτομο που εργάζεται στο σεξ. Τα καλιαρντά είναι μία αργκό της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην Ελλάδα, που πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία του 1940 και αποτελούσε εσωτερικό κώδικα ασφαλείας, ειδικά για τις τρανς σεξεργάτριες. Γεννήθηκε ως ανάγκη για εσωτερική επικοινωνία και αυτο-προστασία από τα ίδια τα άτομα ώστε να μη γίνονται αντιληπτά από το συχνά εχθρικό περιβάλλον.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

  1. Σε άτομα που εργάζονται στο σεξ
  2. Σε παρόχους υπηρεσιών
  3. Σε εμπλεκόμενους φορείς
  4. Στο ευρύ κοινό

ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΟΥΝ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Το έργο στοχεύει στην ενδυνάμωση των εργαζομένων στο σεξ μέσω της παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας, πρόληψης για HIV και άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήμάτα, ενημέρωσης για τα δικαιώματά τους και προώθησης της ίσης πρόσβασής τους σε υπηρεσίες υγείας, με άμεσο σκοπό την εμπλοκή της ίδιας της κοινότητας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που τα αφορούν και την προβολή των διεκδικήσεών τους σε θεσμικούς φορείς. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ACTIVE CITIZENS FUND

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΟΧ:

Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία υπέγραψαν το 1992 Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ, γνωστότερος ως EEA Grants, είναι ένα εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε από τις τρεις αυτές χώρες και είναι διαθέσιμο σε 15 χώρες-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες: www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org και www.eeagrants.gr.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ:

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι κοινωφελής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό τη συνέχιση της προσφοράς του ιδρυτή του Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη στην ελληνική κοινωνία. Όραμά του είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους. Προς επίτευξη του οράματός του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπιστία, χρηματοδοτεί, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα που σχετίζονται με τους τέσσερις στρατηγικούς του πυλώνες: την προαγωγή της παιδείας, την αναβάθμιση της υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών. Από την ίδρυσή του ως σήμερα έχει διαθέσει περισσότερα από 450 εκ. ευρώ προς επίτευξη των σκοπών του.

Παράλληλα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη δρα σήμερα και ως καταλύτης δημιουργίας ενός πλαισίου ευρύτερης προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, διαχειριζόμενο πόρους τρίτων – Κληροδοτών, διεθνών φορέων, εταιρειών και άλλων μεγάλων δωρητών- που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα σημαντικού κοινωνικού αντίκτυπου για κρίσιμες ανάγκες εκπαίδευσης, υγείας προστασίας του περιβάλλοντος και ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών.

Περισσότερες πληροφορίες: www.bodossaki.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ SOLIDARITYNOW:

Το SolidarityNow (SN) είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2013 για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πιο ευπαθών και περιθωριοποιημένων ομάδων, χωρίς διάκριση. Όραμα της οργάνωσης είναι να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και να τους ενδυναμώσει ώστε να διεκδικήσουν μια δικαιότερη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Το όραμα γίνεται πράξη μέσα από τρεις βασικούς στρατηγικούς πυλώνες: α) Προάσπιση της ασφάλειας και προστασίας, β) Υποστήριξη των ευκαιριών βιοπορισμού και της ένταξης στην αγορά εργασίας, γ) Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της κοινωνίας των πολιτών και προάσπιση των αξιών μιας ανοιχτής κοινωνίας. Το SolidarityNow έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα περισσότερους από 320.000 ανθρώπους, τόσο μέσω της απευθείας υλοποίησης προγραμμάτων όσο και μέσω δωρεών για την στήριξη δράσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Περισσότερες πληροφορίες: www.solidaritynow.org

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπεύθυνη προγράμματος: Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη

Διεύθυνση e-mail: info@positivevoice.gr

Τηλέφωνο: 2108627572