ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Image
09/11/2022

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο τριήμερο σεμινάριο (Παρασκευή 4, Σάββατο 5 και Κυριακή 6 Νοεμβρίου) του Red Umbrella Athens, ως μέρος του έργου “DANA: ενδυναμώνοντας τα άτομα που εργάζονται στο σεξ”, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund, με φορέα υλοποίησης τη Θετική Φωνή.


Στόχος ήταν η κατάρτιση των ειδικών που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν με τα άτομα που εργάζονται στο σεξ, με μια ενήμερη και επιβεβαιωτική προσέγγιση. Η συνολική διάρκεια του σεμιναρίου ήταν 12 ώρες και οι θεματικές που καλύφθηκαν ήταν οι εξής:


▪️ Εργασία στο σεξ: ορισμοί, μορφές και πλαίσια που λαμβάνει χώρα, νομικό πλαίσιο και προκλήσεις, προβλήματα, αποκλεισμοί και ανάγκες που τα άτομα που εργάζονται στο σεξ αντιμετωπίζουν.

▪️ Στίγμα, διακρίσεις/μειονοτικό στρες, διαθεματικότητα (μη-ετεροκανονικές έμφυλες ταυτότητες, πολιτισμικά, ταξικά κα θέματα) και καλές πρακτικές στην παροχή υπηρεσιών.

▪️ Ειδικά θέματα που σχετίζονται με την εργασία στο σεξ: σεξουαλική υγεία, χρήση ουσιών και μείωση βλάβης, προσφυγικό.


Το σεμινάριο απευθυνόταν σε φορείς, υπηρεσίες και οργανώσεις των οποίων το αντικείμενο σχετίζεται με παροχή υπηρεσιών σε άτομα που εργάζονται στο σεξ, επαγγελματίες συναφών αντικειμένων (κοινωνική εργασία, νομική, ιατρική, ψυχολογία κ.λπ.) καθώς και φοιτήτριες/φοιτητές αντίστοιχων τμημάτων.

Μέσα στους προσεχείς μήνες θα πραγματοποιηθούν και άλλα εκπαιδευτικά σεμινάρια.