3 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΕΞ

Image
03/03/2023

Η 3η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα των Ατόμων που Εργάζονται στο Σεξ από το 2001, όταν πάνω από 25.000 σεξεργαζόμενες και σεξεργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν στην Ινδία σε ένα φεστιβάλ για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, παρά τις προσπάθειες αντιτιθέμενων ομάδων να εμποδίσουν τη διεξαγωγή του και να πιέσουν την κυβέρνηση να ανακαλέσει την άδεια εργασίας τους. Έκτοτε, η ημέρα αυτή γιορτάζεται από την κοινότητα των εργαζόμενων στο σεξ ανά τον κόσμο σαν μια υπενθύμιση για όλα όσα μένει να κατακτηθούν. 

Ωστόσο, και στην Ελλάδα δυστυχώς υπάρχουν πολλά ακόμη που πρέπει να κατακτηθούν, με κυριότερη αναγκαιότητα τη νομοθετική μεταρρύθμιση. Ο νόμος για τη σεξεργασία στην Ελλάδα υπάρχει από το 1999 και κρίνεται εξαιρετικά αναχρονιστικός στο σύνολό του. Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, κατ’ αρχάς, δεν επιτρέπει την εργασία στο σεξ στο διαδίκτυο, στο δρόμο ή στο χώρο του ατόμου που λαμβάνει τις υπηρεσίες – αγνοώντας τις πραγματικές συνθήκες της σεξεργασίας με αποτέλεσμα να ωθεί τα άτομα που εργάζονται στο σεξ στην παρανομία. Παράλληλα, θέτει πολύ αυστηρούς περιορισμούς και προϋποθέσεις που είναι αδύνατο να ικανοποιηθούν, όπως απαιτούμενες αποστάσεις των εγκαταστάσεων σεξεργασίας από πολλούς δημόσιους χώρους, λήψη άδειας εγκατάστασης για τους χώρους εργασίας, ανανέωση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος κάθε τρία χρόνια, υποβολή σε εξέταση για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα κάθε 15 ημέρες, υποχρέωση των εργαζόμενων ατόμων να είναι άγαμα, σε χηρεία ή διαζευγμένα, μεταξύ άλλων.

Το πλαίσιο αυτό, λοιπόν, ωθεί τη συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων που εργάζονται στο σεξ στην παρανομία, κάτι που τα καθιστά εξαιρετικά ευάλωτα σε περιστατικά κακοποίησης και βίας που δεν μπορούν να καταγγείλουν, αλλά και σε μια σειρά κινδύνους κάθε φύσεως. 

Πάγιο αίτημα του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδος – Θετική Φωνή και του Κέντρου Ενδυνάμωσης των Ατόμων που Εργάζονται στο Σεξ Red Umbrella είναι η αλλαγή του νόμου 2734/1999 και η προστασία των σεξεργαζόμενων ατόμων, που αποτελούν πλέον μία από τις πλέον περιθωριοποιημένες ομάδες. Η εργασία στο σεξ είναι εργασία και τα άτομα που εργάζονται σε αυτό θα πρέπει να υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις και να έχουν τα ίδια δικαιώματα με κάθε άλλο εργαζόμενο. 

Η διεκδίκηση των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί βασικό πυλώνα του προγράμματος «Dana – Ενδυναμώνοντας τα άτομα που εργάζονται στο σεξ», που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund, με φορέα υλοποίησης τη Θετική Φωνή. Μέσω του έργου παρέχεται νομική υποστήριξη, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, εξετάσεις για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, συμβουλευτική για θέματα σεξουαλικής υγείας και εκπαιδεύσεις για σεξεργαζόμενα άτομα, ενώ παράλληλα λαμβάνονται πρωτοβουλίες πρωτογενούς έρευνας και συνηγορίας.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr